Personlig assistans | Brukare | Anhöriga | Personlig assistent | Utbildning | Assida | Nyheter | Anpassa
Assida Personlig Assistans

Du bestämmer - det är din assistans!

navigationsbildDu som brukare har själv rätt att påverka och besluta hur du vill att vi ska utföra personlig assistans åt just dig. En del föredrar att vi sköter det mesta med rätt fria händer, medan andra vill ta alla beslut själv i detalj. Vill du påverka din egen assistans i högre grad kan du bl.a. besluta om ...

Läs mer. »»

Våra paketlösningar för personlig assistans

navigationsbildVi har fem färdiga paket: Paket 1: Uppstart. Enkelt och bekymmersfritt, Paket 2: Problemfritt. Överlåt hela hanteringen i våra händer, du väljer om, när och hur du vill delta!, Paket 3: Aktiv. Du styr - vi sköter bara de delar som du vill ...

Läs mer. »»

Bättre personlig assistans hos Assida

navigationsbildSom brukare vill du säkert ha den allra bästa personliga assistans man kan tänka sig. Den vill vi ge, och vi vet hur du ska få den. Du väljer bättre personlig assistans genom att välja ett assistansbolag som förstår hur man utvecklar en service och förmår att ständigt förbättra den. Välj ett assistansbolag som förstår att ...

Läs mer. »»

Trött på ditt nuvarande assistansbolag, kooperativ eller din kommun? Byt till oss!

Midsommar på Skansen.Är du trött på ditt nuvarande assistansbolag, kooperativ eller din kommun? Byt till oss! Oavsett hur du har din personliga assistans ordnad idag så är det lätt att byta till personlig assistans hos Assida. Så här går det till i 3 enkla steg: Kontakta oss för ett möte ...

Läs mer. »»
 

Nyheter:
2007-03-16: Larmade Arbetsmiljöverket
2007-03-15: Trafikvärdar får vara kvar
2007-03-14: Beviljade utökade timmar
2007-03-13: Vårdföretag byter ägare
2007-03-12: Kontaktpersoner sökes
2007-03-09: Synskadade ska ha rätt till hjälp
2007-03-08: Incestlag överklagas i Tyskland
2007-03-07: Länsstyrelsen ger orättvis kritik
2007-03-06: Korttidshem får vara kvar
2007-03-05: LSS tolkas olika
2007-03-02: Svårt handikappad rånad
2007-03-01: Väntan lång på att få stödboende
2007-02-28: Färre regionkommuner
2007-02-27: Nya riktlinjer för LSS
2007-01-26: Mer pengar till omsorg
2007-01-25: Uppmanar att överklaga
2007-01-24: Nedskärningar på strokeavdelning
2007-01-19: Arbetsgivare diskriminerar
2007-01-18: God man har gjort JO-anmälan
2007-01-17: Hårdare bedömning av F-kassan
Nya sidor på Assida.se:
2006-10-14: Utbildning i krishantering
2006-09-04: Individuell kompetensutveckling
2006-07-20: Nu går vi vidare - och börjar med utbildning!
2005-10-19: RFV rapport om assistansersättningen
2005-09-27: Kartläggning av hälsa och sjukdomsförebyggande insatser
2005-08-03: Om ditt barn har ett funktionshinder (lättläst text)
2005-08-02: Förordning (2000:1047) om handikappersättning och vårdbidrag
2005-08-01: Förordning om stöd och service till vissa funktionshindrade
2005-07-31: Lag (1998:531) om yrkesverksamhet i hälso- & sjukvård
2005-07-30: Förordning (1988:890) om bilstöd till handikappade
2005-07-29: SOSFS 2002:9 föreskrifter och allmänna råd om bostad
2005-07-28: Lag (1993:388) om införande av LSS-lagen (1993:387)
2005-07-27: Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor
2005-07-26: Lag (1978:234) om vissa trafikfrågor (p-tillstånd handikappade)
2005-07-25: Lag (1988:360) om ärenden om bilstöd till handikappade
2005-07-24: Lag (2001:454) om personuppgifter inom socialtjänsten
2005-07-23: Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.
2005-07-22: Lag (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag
2005-07-21: Lag (1999:132) om diskriminering i arbetslivet
2005-07-20: Trafikförordning (1998:1276) Obs, endast valda paragrafer


 

Hem
Personlig assistans
Brukare
Anhöriga
Personlig assistent
Utbildning
Lättläst
Assida
Annat
Nyheter

 

Anpassa sidans utseende