Personlig assistans | Brukare | Anhöriga | Personlig assistent | Utbildning | Assida | Nyheter | Tipsa en vän | Skriv ut | Anpassa
Assida Personlig Assistans

Assistansbolag med människan i centrum

Grunden för våra framgångar inom personlig assistans, nu och i framtiden, kommer att vara våra kompetenta och duktiga anställda vars uppgift är att stödja och hjälpa våra brukare till ett gott liv, våra goda relationer med brukare, anhöriga, och myndigheter, våra kvalitetsprodukter och tjänster, och sist men inte minst, vår integritet, människosyn och våra värderingar. Vår strävan efter etiskt uppträdande ligger till grund för vårt mål: att vara det bästa assistansföretaget på marknaden, att ge bättre assistans.

För oss på Assida Assistans är frågan om integritet, människosyn och värderingar så central att vi endast anställer personal som delar denna grundsyn. Varje anställd får skriva under ett dokument där man förbinder sig att följa de regelverk och värdegrunder vi står för. Vi har också återkommande informations och utbildningsträffar där vi pratar om och utvecklar dessa viktiga frågor.

Här nedan kommer en kort sammanfattning vad vi står för:

1. Grundläggande värdering och människosyn

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Det står inskrivet i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och är en grundläggande värdering i Assidas verksamhet.

Alla människor har rätt att leva på lika villkor och att mötas av respekt – oavsett funktionshinder, ras, kön, ålder, social och ekonomisk bakgrund, religion, geografisk hemvist eller sexuell läggning. Varje människa äger i sig ett omistligt värde som är knutet till hennes existens och inte till vad hon är eller gör.

Att se människan med individuella förutsättningar, möjligheter och svårigheter är det första steget till ett bra möte som kan leda vidare till en konstruktiv kommunikation. Den viktigaste källan till förståelse är att möta varje människa, att se den hon är, att se varje människas behov i den situation hon befinner sig i. För den man möter har det mycket stor betydelse för självbilden att bli bemött som en person – inte som en ofrivillig representant för ett kollektiv.

2. Brukare

Oavsett vilken terminologi man använder, om man kallar brukaren för assistansanvändare, funktionshindrad, funktionsnedsatt, handikappad eller helt enkelt kund så är det viktigaste att varje människa med rörelsehinder har rätt att själv fatta beslut om sitt liv.

Detta innebär en absolut respekt för varje enskild persons rätt till sin egen identitet, sitt eget personliga liv och sammanhang, sin egen plats i samhället. Detta ideal har sin grund i ett humanistiskt och jämlikt synsätt, att alla har rätt att att leva ett rikt och meningsfullt liv efter sina egna förutsättningar, att alla människor är jämlika och okränkbara, har full beslutsrätt över sina liv, rätt till sin personlighet och till sin integritet.

I praktiska och vardagliga situationer som rör personlig assistans så innebär det bl.a. att det är vår uppgift att se till att det finns de bästa förutsättningarna för brukaren att aktivt vara med och utforma sin assistans, så att den utgår från brukarens egna individuella behov och livssituation.

Trygghet, omsorg, livskvalitet och självbestämmande är självklara rättigheter och vårt arbetssätt utgår från ett perspektiv där det är självklart att assistenterna ska hjälpa brukaren att göra det han/hon skulle ha gjort om inget funktionshinder funnits. Våra assistenter ska tillsammans med brukaren se behoven och skapa möjligheterna.

3. Anhöriga

De anhöriga är en grupp som består av individer som väldigt ofta blir helt bortglömda. I skenet av brukarens behov förminskas nästan alltid behoven, och situationen, som den anhöriga har. Det skall inte vara, och är inte, en konflikt eller en motsättning mellan brukarens och den anhöriges behov. Det ska vara en självklarhet att man uppmärksammar var och ens behov utifrån deras egen situation, t.ex. att en anhörig som lever med brukaren kanske behöver ha någon helgdag helt utan assistenter i hemmet, att få känna att man har ett privat liv också. I de fallen kanske lösningen är att anställa den anhöriga som själv kan ge brukaren assistans under de dagarna.

Vi kan ge en bättre assistans genom att se de anhöriga, att lyssna på synpunkter och råd, att stödja, att utbilda, att avlasta, att aktivera och framför allt att respektera och uppmärksamma de behov som även den anhöriga har.

4. Vår personal

Chefer, administratörer och personliga assistenter har alla samma behov av att känna sig värdefulla, uppskattade och att trivas på sina arbetsplatser för att kunna göra ett bra arbete.

Vi tror på att lagkänsla, trivsel och arbetsglädje, etik och ansvar och förmågan att självständigt kunna lösa problem är produkter av hur man är som individ samt vilket stöd man får från sitt företag. Det är därför väldigt viktigt för oss att endast rekrytera personer som trivs i branschen, trivs med sina yrkesval och som inte ser detta som ett tillfälligt engagemang.

Vi tror också att det är viktigt att höja statusen i branschen, speciellt för assistenterna, genom att ge bra arbetsvillkor, utbildning, stöd, uppmuntran och framförallt att lyssna på och ständigt arbeta på att förbättra situationen för våra anställda.

 

Skicka den här sidan till en vän

Ditt namn:

Din e-postadress:

Din väns namn:

Din väns e-postadress:

Skriv en hälsning

Till sidans toppNyheter:
2007-03-16: Larmade Arbetsmiljöverket
2007-03-15: Trafikvärdar får vara kvar
2007-03-14: Beviljade utökade timmar
2007-03-13: Vårdföretag byter ägare
2007-03-12: Kontaktpersoner sökes
2007-03-09: Synskadade ska ha rätt till hjälp
2007-03-08: Incestlag överklagas i Tyskland
2007-03-07: Länsstyrelsen ger orättvis kritik
2007-03-06: Korttidshem får vara kvar
2007-03-05: LSS tolkas olika
2007-03-02: Svårt handikappad rånad
2007-03-01: Väntan lång på att få stödboende
2007-02-28: Färre regionkommuner
2007-02-27: Nya riktlinjer för LSS
2007-01-26: Mer pengar till omsorg
2007-01-25: Uppmanar att överklaga
2007-01-24: Nedskärningar på strokeavdelning
2007-01-19: Arbetsgivare diskriminerar
2007-01-18: God man har gjort JO-anmälan
2007-01-17: Hårdare bedömning av F-kassan
Nya sidor på Assida.se:
2006-10-14: Utbildning i krishantering
2006-09-04: Individuell kompetensutveckling
2006-07-20: Nu går vi vidare - och börjar med utbildning!
2005-10-19: RFV rapport om assistansersättningen
2005-09-27: Kartläggning av hälsa och sjukdomsförebyggande insatser
2005-08-03: Om ditt barn har ett funktionshinder (lättläst text)
2005-08-02: Förordning (2000:1047) om handikappersättning och vårdbidrag
2005-08-01: Förordning om stöd och service till vissa funktionshindrade
2005-07-31: Lag (1998:531) om yrkesverksamhet i hälso- & sjukvård
2005-07-30: Förordning (1988:890) om bilstöd till handikappade


 

Hem
Personlig assistans
Brukare
Anhöriga
Personlig assistent
Utbildning
Lättläst
Assida
Annat
Nyheter

 

Skicka den här sidan till en vän! Skriv ut sidan Anpassa sidans utseende