Personlig assistans | Brukare | Anhöriga | Personlig assistent | Utbildning | Assida | Nyheter | Tipsa en vän | Skriv ut | Anpassa
Assida Personlig Assistans

Utbildning i krishantering

Krishantering Bra krishantering kan vara avgörande för att kunna lösa de problem som i värsta fall kan uppstå i en plötslig krissituation.

Alla företag och myndigheter som arbetar inom vård och omsorg har ett ansvar att leva upp till, gentemot kunder/brukare, assistenter och övriga medarbetare.

I en kris kan mycket stora värden stå på spel, till och med liv och hälsa hos de personer som finns i vår närhet. Genom ett proaktivt arbete kan man förebygga kriser och genom en bra krishantering kan man snabbt och effektivt lösa de akuta problem som kan uppstå, likaväl som en beredskapsplan kan få oss att undvika de flesta problem innan de ens uppstått.

Beredskapsplanering

Vi hjälper våra kunder och uppdragsgivare att förbereda sig för kriser, främst sådana som kan drabba den egna personalen samt verksamheten inom vård och omsorg. Beredskapsplanering kan inkludera utbildning i analys, riskbedömning, proaktiva åtgärder för att eliminera risker, uppföljning och feedback samt hur man skapar en beredskapshandbok samt tränar övrig personal. Det kan också handla om att snabbt och effektivt kunna direktkommunicera med assistenter, brukare, kunder, företag, och olika myndigheter för att bevaka riskfrågor och få tidig varning vid en kris.

Vi arrangerar seminarier och kommunikationsträning i form av realistiska övningar i intervju- och kommunikationssituationer.
Vi genomför även simuleringar där gruppen får träna på att fatta rätt beslut och kommunicera under ett scenario med realistiska händelser och utmaningar.

Om behov finns kan vi också anordna fullskaliga övningar där kunden tränar i att samverka med t.ex. ambulans, brandkår, räddningsverk, sjukhus och polis.

Skyddsutrustning

Vi hjälper våra kunder att hitta rätt i den djungel av skyddsutrustning som finns på marknaden, genom att tillsammans analysera deras behov, samt identifiera den lösning som bäst passar deras situation.

Förutom att bekanta sig med mängder av alternativa utrustningar så hjälper vi er med vidareutbildning när ni valt den skyddsutrustning som passar er bäst.

ABC-utbildning

Vi arrangerar också utbildning i ABC-teknik där deltagarna får lära sig grunder och vidareutveckling inom olika sätt att hantera andningsproblem, blödning samt chock.

Kontakta oss nu genom att klicka här!

 

Skicka den här sidan till en vän

Ditt namn:

Din e-postadress:

Din väns namn:

Din väns e-postadress:

Skriv en hälsning

Till sidans toppNyheter:
2007-03-16: Larmade Arbetsmiljöverket
2007-03-15: Trafikvärdar får vara kvar
2007-03-14: Beviljade utökade timmar
2007-03-13: Vårdföretag byter ägare
2007-03-12: Kontaktpersoner sökes
2007-03-09: Synskadade ska ha rätt till hjälp
2007-03-08: Incestlag överklagas i Tyskland
2007-03-07: Länsstyrelsen ger orättvis kritik
2007-03-06: Korttidshem får vara kvar
2007-03-05: LSS tolkas olika
2007-03-02: Svårt handikappad rånad
2007-03-01: Väntan lång på att få stödboende
2007-02-28: Färre regionkommuner
2007-02-27: Nya riktlinjer för LSS
2007-01-26: Mer pengar till omsorg
2007-01-25: Uppmanar att överklaga
2007-01-24: Nedskärningar på strokeavdelning
2007-01-19: Arbetsgivare diskriminerar
2007-01-18: God man har gjort JO-anmälan
2007-01-17: Hårdare bedömning av F-kassan
Nya sidor på Assida.se:
2006-10-14: Utbildning i krishantering
2006-09-04: Individuell kompetensutveckling
2006-07-20: Nu går vi vidare - och börjar med utbildning!
2005-10-19: RFV rapport om assistansersättningen
2005-09-27: Kartläggning av hälsa och sjukdomsförebyggande insatser
2005-08-03: Om ditt barn har ett funktionshinder (lättläst text)
2005-08-02: Förordning (2000:1047) om handikappersättning och vårdbidrag
2005-08-01: Förordning om stöd och service till vissa funktionshindrade
2005-07-31: Lag (1998:531) om yrkesverksamhet i hälso- & sjukvård
2005-07-30: Förordning (1988:890) om bilstöd till handikappade


 

Hem
Personlig assistans
Brukare
Anhöriga
Personlig assistent
Utbildning
Lättläst
Assida
Annat
Nyheter

 

Skicka den här sidan till en vän! Skriv ut sidan Anpassa sidans utseende