Personlig assistans | Brukare | Anhöriga | Personlig assistent | Utbildning | Assida | Nyheter | Tipsa en vän | Skriv ut | Anpassa
Assida Personlig Assistans

Förordning (2000:1047) om handikappersättning och vårdbidrag

SFS nr: 2000:1047

Departement/myndighet: Socialdepartementet

Rubrik: Förordning (2000:1047) om handikappersättning och
vårdbidrag

Utfärdad: 2000-11-23

Ändring införd: t.o.m. SFS 2004:907

-----------


Ansökan


1 § /Upphör att gälla U:2005-01-01/
Ansökan om handikappersättning och vårdbidrag skall göras
skriftligen hos den allmänna försäkringskassan. Detsamma gäller
ökning av handikappersättning och vårdbidrag.


1 § /Träder i kraft I:2005-01-01/
Ansökan om handikappersättning och vårdbidrag skall göras
skriftligen hos Försäkringskassan. Detsamma gäller ökning av
handikappersättning och vårdbidrag. Förordning (2004:907).


2 § Ansökan skall undertecknas av den sökande. Ansökan skall
innehålla de uppgifter som behövs för att bedöma den sökandes
rätt till förmånen.


Till ansökan skall läkarutlåtande om den sökandes
hälsotillstånd ges in. Detta gäller dock inte om särskilda skäl
talar emot det.

Utbetalning


3 § Handikappersättning och vårdbidrag betalas ut genom
insättning på mottagarens postgirokonto eller bankkonto.
Utbetalning får ske på annat sätt om särskilda förhållanden
föranleder det.


4 § För den som är född någon av dagarna den 1-15 i månaden
skall handikappersättning och vårdbidrag kunna lyftas av
mottagaren den 18 i utbetalningsmånaden. För den som är född
någon av dagarna den 16-31 i månaden skall förmånen kunna
lyftas av mottagaren den 19 i utbetalningsmånaden.


Om utbetalningsdagen infaller på en söndag eller på en
omedelbart därpå följande helgdag, skall förmånen kunna lyftas
närmast följande vardag. Om utbetalningsdagen infaller på en
annan helgdag, på en lördag eller på midsommarafton, skall
förmånen kunna lyftas närmast föregående vardag.


5 § /Upphör att gälla U:2005-01-01/
Riksförsäkringsverket skall besluta om sättet och tiden för
utbetalning av


1. pension till den som vistas utomlands, och


2. det belopp som först förfaller till betalning efter beslut
om pension.


5 § /Träder i kraft I:2005-01-01/
Försäkringskassan skall besluta om sättet och tiden för
utbetalning av


1. handikappersättning eller vårdbidrag till den som vistas
utomlands, och


2. det belopp som först förfaller till betalning efter beslut
om handikappersättning eller vårdbidrag.
Förordning (2004:907).

Innehåll

Kontakta oss nu genom att klicka här!

 

Skicka den här sidan till en vän

Ditt namn:

Din e-postadress:

Din väns namn:

Din väns e-postadress:

Skriv en hälsning

Till sidans toppNyheter:
2007-03-16: Larmade Arbetsmiljöverket
2007-03-15: Trafikvärdar får vara kvar
2007-03-14: Beviljade utökade timmar
2007-03-13: Vårdföretag byter ägare
2007-03-12: Kontaktpersoner sökes
2007-03-09: Synskadade ska ha rätt till hjälp
2007-03-08: Incestlag överklagas i Tyskland
2007-03-07: Länsstyrelsen ger orättvis kritik
2007-03-06: Korttidshem får vara kvar
2007-03-05: LSS tolkas olika
2007-03-02: Svårt handikappad rånad
2007-03-01: Väntan lång på att få stödboende
2007-02-28: Färre regionkommuner
2007-02-27: Nya riktlinjer för LSS
2007-01-26: Mer pengar till omsorg
2007-01-25: Uppmanar att överklaga
2007-01-24: Nedskärningar på strokeavdelning
2007-01-19: Arbetsgivare diskriminerar
2007-01-18: God man har gjort JO-anmälan
2007-01-17: Hårdare bedömning av F-kassan
Nya sidor på Assida.se:
2006-10-14: Utbildning i krishantering
2006-09-04: Individuell kompetensutveckling
2006-07-20: Nu går vi vidare - och börjar med utbildning!
2005-10-19: RFV rapport om assistansersättningen
2005-09-27: Kartläggning av hälsa och sjukdomsförebyggande insatser
2005-08-03: Om ditt barn har ett funktionshinder (lättläst text)
2005-08-02: Förordning (2000:1047) om handikappersättning och vårdbidrag
2005-08-01: Förordning om stöd och service till vissa funktionshindrade
2005-07-31: Lag (1998:531) om yrkesverksamhet i hälso- & sjukvård
2005-07-30: Förordning (1988:890) om bilstöd till handikappade


 

Hem
Personlig assistans
Brukare
Anhöriga
Personlig assistent
Utbildning
Lättläst
Assida
Annat
Nyheter

 

Skicka den här sidan till en vän! Skriv ut sidan Anpassa sidans utseende