Personlig assistans | Brukare | Anhöriga | Personlig assistent | Utbildning | Assida | Nyheter | Tipsa en vän | Skriv ut | Anpassa
Assida Personlig Assistans

Trafikförordning (1998:1276) Obs, endast valda paragrafer

SFS nr: 1998:1276

Departement/myndighet: Näringsdepartementet

Rubrik: Trafikförordning (1998:1276)

Utfärdad: 1998-09-17

Ändring införd: t.o.m. SFS 2005:71


-------------

13 kap. Bemyndiganden m.m.


Särskilda undantag för rörelsehindrade


8 § För rörelsehindrade personer kan utfärdas ett särskilt
parkeringstillstånd. Tillståndet kan utfärdas både till
rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon och till
andra rörelsehindrade som regelbundet behöver hjälp av föraren
utanför fordonet. Frågor om parkeringstillstånd prövas av den
kommun där sökanden är folkbokförd eller om sökanden inte är
folkbokförd i riket, där han eller hon vistas.


Ett parkeringstillstånd gäller i hela landet och ger


1. rätt att parkera under högst 3 timmar där parkering enligt
en lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under
kortare tid än 3 timmar,


2. rätt att parkera under högst 24 timmar där parkering enligt
en lokal trafikföreskrift är tillåten under mer än 3 men mindre
än 24 timmar,


3. rätt att parkera på parkeringsplatser som genom lokala
trafikföreskrifter reserverats för rörelsehindrade med
parkeringstillstånd. Viss längsta uppställningstid som
föreskrivits för sådan plats skall iakttas, samt


4. rätt att parkera under högst 3 timmar på gågata.


Parkeringstillstånd ger inte rätt att parkera på en plats som
föreskrivits vara avsedd för ett visst ändamål eller
fordonsslag.


Ett parkeringstillstånd skall gälla under viss tid, dock längst
3 år.


9 § Vägverket får meddela föreskrifter om utformningen av
parkeringstillstånd för rörelsehindrade samt om hur sådana
tillstånd utfärdade i något annat land skall gälla här i riket.
Vägverket får vidare meddela föreskrifter om hur
parkeringstillstånd för rörelsehindrade skall användas.


15 kap. Överklagande


1 § Beslut av en statlig myndighet enligt denna förordning får
överklagas enligt följande.


Beslut av Får överklagas hos


En polismyndighet Länsstyrelsen
En myndighet som har hand om väg- och
gatuhållningen Länsstyrelsen
Länsstyrelsen Vägverket
Rikspolisstyrelsen Regeringen
Vägverket som första instans Regeringen


Vägverkets beslut i ett överklagat ärende får inte överklagas.


De statliga väghållningsmyndigheterna får överklaga en
polismyndighets eller länsstyrelses beslut i fråga om lokala
trafikföreskrifter och undantag från sådana föreskrifter.


2 § Följande beslut får inte överklagas.


1. Beslut enligt 10 kap. 2 § andra stycket tredje meningen.


2. Beslut enligt 13 kap. 3 § första stycket om generella
undantag från lokala trafikföreskrifter om parkering inom en
kommun.


Bestämmelser om överklagande av andra beslut av en kommun
enligt denna förordning finns i lagen (1978:234) om nämnder för
vissa trafikfrågor.


Innehåll

Kontakta oss nu genom att klicka här!

 

Skicka den här sidan till en vän

Ditt namn:

Din e-postadress:

Din väns namn:

Din väns e-postadress:

Skriv en hälsning

Till sidans toppNyheter:
2007-03-16: Larmade Arbetsmiljöverket
2007-03-15: Trafikvärdar får vara kvar
2007-03-14: Beviljade utökade timmar
2007-03-13: Vårdföretag byter ägare
2007-03-12: Kontaktpersoner sökes
2007-03-09: Synskadade ska ha rätt till hjälp
2007-03-08: Incestlag överklagas i Tyskland
2007-03-07: Länsstyrelsen ger orättvis kritik
2007-03-06: Korttidshem får vara kvar
2007-03-05: LSS tolkas olika
2007-03-02: Svårt handikappad rånad
2007-03-01: Väntan lång på att få stödboende
2007-02-28: Färre regionkommuner
2007-02-27: Nya riktlinjer för LSS
2007-01-26: Mer pengar till omsorg
2007-01-25: Uppmanar att överklaga
2007-01-24: Nedskärningar på strokeavdelning
2007-01-19: Arbetsgivare diskriminerar
2007-01-18: God man har gjort JO-anmälan
2007-01-17: Hårdare bedömning av F-kassan
Nya sidor på Assida.se:
2006-10-14: Utbildning i krishantering
2006-09-04: Individuell kompetensutveckling
2006-07-20: Nu går vi vidare - och börjar med utbildning!
2005-10-19: RFV rapport om assistansersättningen
2005-09-27: Kartläggning av hälsa och sjukdomsförebyggande insatser
2005-08-03: Om ditt barn har ett funktionshinder (lättläst text)
2005-08-02: Förordning (2000:1047) om handikappersättning och vårdbidrag
2005-08-01: Förordning om stöd och service till vissa funktionshindrade
2005-07-31: Lag (1998:531) om yrkesverksamhet i hälso- & sjukvård
2005-07-30: Förordning (1988:890) om bilstöd till handikappade


 

Hem
Personlig assistans
Brukare
Anhöriga
Personlig assistent
Utbildning
Lättläst
Assida
Annat
Nyheter

 

Skicka den här sidan till en vän! Skriv ut sidan Anpassa sidans utseende