Personlig assistans | Brukare | Anhöriga | Personlig assistent | Utbildning | Assida | Nyheter | Anpassa
Assida Personlig Assistans

Assistansbolag med människan i centrum

navigationsbildGrunden för våra framgångar inom personlig assistans, nu och i framtiden, kommer att vara våra kompetenta och duktiga anställda, våra goda kontakter med brukare, anhöriga, och myndigheter, våra kvalitetsprodukter och tjänster, och sist men inte minst, vår integritet, människosyn och våra värderingar ...

Läs mer. »»

Assidas målsättning

Vår målsättning för hur vi ger personlig assistans är att du som brukare ska kunna leva ditt liv på samma villkor som alla andra med en hög nivå av livskvalitet, omsorg och glädje. Att du som brukare ska få assistans av personal som delar våra starka värderingar om service, trygghet och personlig integritet. Att skapa en ny standard inom assistansbranschen för bl.a. service, garantier, trygghet, flexibilitet, nöjd kund ...

Läs mer. »»

Kontakta oss om personlig assistans nu!

Kontakta oss om personlig assistans nu! Våra kontaktuppgifter: Assida Assistans AB Box 70396 107 24 Stockholm Telefon: 08-506 362 32 Fax: 040-59 72 78 E-post: info@assida.se Vår Intresseanmälan för assistenter hittar du här. Intresseanmälan för brukare Fyll i dina uppgifter här under om du vill att vi ska kontakta ...

Läs mer. »»

Vill du ha hem information om Assida?

Vill du veta mer om Assida och om hur vi ser på personlig assistans? Fyll i formuläret här nedan så skickar vi hem information till dig så fort vi hinner.

Läs mer. »»
 

Nyheter:
2007-03-16: Larmade Arbetsmiljöverket
2007-03-15: Trafikvärdar får vara kvar
2007-03-14: Beviljade utökade timmar
2007-03-13: Vårdföretag byter ägare
2007-03-12: Kontaktpersoner sökes
2007-03-09: Synskadade ska ha rätt till hjälp
2007-03-08: Incestlag överklagas i Tyskland
2007-03-07: Länsstyrelsen ger orättvis kritik
2007-03-06: Korttidshem får vara kvar
2007-03-05: LSS tolkas olika
2007-03-02: Svårt handikappad rånad
2007-03-01: Väntan lång på att få stödboende
2007-02-28: Färre regionkommuner
2007-02-27: Nya riktlinjer för LSS
2007-01-26: Mer pengar till omsorg
2007-01-25: Uppmanar att överklaga
2007-01-24: Nedskärningar på strokeavdelning
2007-01-19: Arbetsgivare diskriminerar
2007-01-18: God man har gjort JO-anmälan
2007-01-17: Hårdare bedömning av F-kassan
Nya sidor på Assida.se:
2006-10-14: Utbildning i krishantering
2006-09-04: Individuell kompetensutveckling
2006-07-20: Nu går vi vidare - och börjar med utbildning!
2005-10-19: RFV rapport om assistansersättningen
2005-09-27: Kartläggning av hälsa och sjukdomsförebyggande insatser
2005-08-03: Om ditt barn har ett funktionshinder (lättläst text)
2005-08-02: Förordning (2000:1047) om handikappersättning och vårdbidrag
2005-08-01: Förordning om stöd och service till vissa funktionshindrade
2005-07-31: Lag (1998:531) om yrkesverksamhet i hälso- & sjukvård
2005-07-30: Förordning (1988:890) om bilstöd till handikappade
2005-07-29: SOSFS 2002:9 föreskrifter och allmänna råd om bostad
2005-07-28: Lag (1993:388) om införande av LSS-lagen (1993:387)
2005-07-27: Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor
2005-07-26: Lag (1978:234) om vissa trafikfrågor (p-tillstånd handikappade)
2005-07-25: Lag (1988:360) om ärenden om bilstöd till handikappade
2005-07-24: Lag (2001:454) om personuppgifter inom socialtjänsten
2005-07-23: Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.
2005-07-22: Lag (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag
2005-07-21: Lag (1999:132) om diskriminering i arbetslivet
2005-07-20: Trafikförordning (1998:1276) Obs, endast valda paragrafer


 

Hem
Personlig assistans
Brukare
Anhöriga
Personlig assistent
Utbildning
Lättläst
Assida
Annat
Nyheter

 

Anpassa sidans utseende