Personlig assistans | Brukare | Anhöriga | Personlig assistent | Utbildning | Assida | Nyheter | Anpassa
Assida Personlig Assistans

Hjälp oss rekrytera nya kunder!

navigationsbildIstället för att använda oss av traditionell marknadsföring har vi på Assida valt att premiera dem som hjälper oss att skaffa fler kunder/brukare till vår verksamhet inom personlig assistans. Vi har bestämt oss för att belöna följande grupper; anställda på Assida som arbetar som gruppledare eller assistent, andra externa personer som hjälper oss med denna rekrytering samt så kallade affiliates ...

Läs mer. »»

Till eftertanke

Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är, och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när han tror att han kan hjälpa andra ...

Läs mer. »»

Starta ett eget Assida-kontor!

Starta en verksamhet inom personlig assistans med Assida. Vi söker dig som trivs med att arbeta med assistans men som känner att du inte är nöjd med din nuvarande arbetsgivare, eller som vill ta ett större ansvar och ha större möjlighet att påverka både assistansen och din egen situation. Istället för att starta helt från början och ta ansvar för allt vad det innebär, kan du ansluta ...

Läs mer. »»

Anpassa utseendet på Assida.se

Här kan du anpassa utseendet på sidorna här på Assida.se. Funktionen kräver att din webbläsare är inställd för att acceptera så kallade cookies. Kontakta oss om du har behov av andra sätt att anpassa innehållet på sajten.

Läs mer. »»

Lagtexter med anknytning till assistans

Här publicerar vi information om de lagar som rör personlig assistans. Hur verksamheten ska utföras, vilka som har rätt till personlig assitent och hur och vem som ska betala. Du hittar också motsvarande lagtexter, bearbetade till lättläst svenska under rubriken Lättläst. Här hittar du t.ex. Lagen om Assistansersättning, ofta förkortad LASS samt länk97:L

Läs mer. »»
 

Nyheter:
2007-03-16: Larmade Arbetsmiljöverket
2007-03-15: Trafikvärdar får vara kvar
2007-03-14: Beviljade utökade timmar
2007-03-13: Vårdföretag byter ägare
2007-03-12: Kontaktpersoner sökes
2007-03-09: Synskadade ska ha rätt till hjälp
2007-03-08: Incestlag överklagas i Tyskland
2007-03-07: Länsstyrelsen ger orättvis kritik
2007-03-06: Korttidshem får vara kvar
2007-03-05: LSS tolkas olika
2007-03-02: Svårt handikappad rånad
2007-03-01: Väntan lång på att få stödboende
2007-02-28: Färre regionkommuner
2007-02-27: Nya riktlinjer för LSS
2007-01-26: Mer pengar till omsorg
2007-01-25: Uppmanar att överklaga
2007-01-24: Nedskärningar på strokeavdelning
2007-01-19: Arbetsgivare diskriminerar
2007-01-18: God man har gjort JO-anmälan
2007-01-17: Hårdare bedömning av F-kassan
Nya sidor på Assida.se:
2006-10-14: Utbildning i krishantering
2006-09-04: Individuell kompetensutveckling
2006-07-20: Nu går vi vidare - och börjar med utbildning!
2005-10-19: RFV rapport om assistansersättningen
2005-09-27: Kartläggning av hälsa och sjukdomsförebyggande insatser
2005-08-03: Om ditt barn har ett funktionshinder (lättläst text)
2005-08-02: Förordning (2000:1047) om handikappersättning och vårdbidrag
2005-08-01: Förordning om stöd och service till vissa funktionshindrade
2005-07-31: Lag (1998:531) om yrkesverksamhet i hälso- & sjukvård
2005-07-30: Förordning (1988:890) om bilstöd till handikappade
2005-07-29: SOSFS 2002:9 föreskrifter och allmänna råd om bostad
2005-07-28: Lag (1993:388) om införande av LSS-lagen (1993:387)
2005-07-27: Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor
2005-07-26: Lag (1978:234) om vissa trafikfrågor (p-tillstånd handikappade)
2005-07-25: Lag (1988:360) om ärenden om bilstöd till handikappade
2005-07-24: Lag (2001:454) om personuppgifter inom socialtjänsten
2005-07-23: Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.
2005-07-22: Lag (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag
2005-07-21: Lag (1999:132) om diskriminering i arbetslivet
2005-07-20: Trafikförordning (1998:1276) Obs, endast valda paragrafer


 

Hem
Personlig assistans
Brukare
Anhöriga
Personlig assistent
Utbildning
Lättläst
Assida
Annat
Nyheter

 

Anpassa sidans utseende