Personlig assistans | Brukare | Anhöriga | Personlig assistent | Utbildning | Assida | Nyheter | Anpassa
Assida Personlig Assistans

LSS - Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

LSS betyder Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. LSS är lagen där det står vem som har rätt till personlig assistans och hur det ska fungera. Här finns alla paragrafer och regler i LSS på lättläst svenska ...

Läs mer. »»

Socialtjänstlagen i lättläst format

Socialtjänstlagen ändrades den 1 januari 2002. Här kan du läsa vad lagen betyder och vilken hjälp du kan få av socialtjänsten. Lottie Eriksson på Centrum för lättläst har skrivit om texten till lättläst svenska. Det viktigaste finns med utan svåra ord. Här kan du t.ex. läsa om regler som gäller för dig med funktionshinder, hur du gör för att överklaga ett ...

Läs mer. »»

Individuell plan för LSS

Du som har rätt att få insatser enligt LSS har rätt att begära och få en individuell plan för personlig assistans. En individuell plan består av två delar: dels av planeringsmöten där du tillsammans med andra diskuterar och planerar vad och på vilket sätt du vill förändra din situation, och dels av det dokument som blir resultatet. Här vill vi på ett enkelt och lättläst sätt förklara vad en ...

Läs mer. »»

LASS - Lagen om assistansersättning

Lagen om ersättning ger dig rättigheter om du har svåra funktionshinder och behöver personlig assistans i ditt daglig liv. Assistansen ska vara utformad för just dig och ges av några få personer. För att få assistans ska du behöva mer än 20 timmar per vecka. Du ska få hjälp med grundläggande behov som hygien klä av och på dig att äta och att meddela dig med andra personer.

Läs mer. »»

Om ditt barn har ett funktionshinder (lättläst text)

Hjälp och stöd från kommunen Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger rätt till en bostad och att få personligt stöd. De som ska stor välkomstbonus hos Mr Green få stöd enlig lagen är personer med utvecklingsstörning eller personer med autism. Du kan läsa mer om vem som kan få stöd och hjälp enligt LSS här Om ditt barn behöver personlig assistans under 20 timmar eller mindre

Läs mer. »»
 

Nyheter:
2007-03-16: Larmade Arbetsmiljöverket
2007-03-15: Trafikvärdar får vara kvar
2007-03-14: Beviljade utökade timmar
2007-03-13: Vårdföretag byter ägare
2007-03-12: Kontaktpersoner sökes
2007-03-09: Synskadade ska ha rätt till hjälp
2007-03-08: Incestlag överklagas i Tyskland
2007-03-07: Länsstyrelsen ger orättvis kritik
2007-03-06: Korttidshem får vara kvar
2007-03-05: LSS tolkas olika
2007-03-02: Svårt handikappad rånad
2007-03-01: Väntan lång på att få stödboende
2007-02-28: Färre regionkommuner
2007-02-27: Nya riktlinjer för LSS
2007-01-26: Mer pengar till omsorg
2007-01-25: Uppmanar att överklaga
2007-01-24: Nedskärningar på strokeavdelning
2007-01-19: Arbetsgivare diskriminerar
2007-01-18: God man har gjort JO-anmälan
2007-01-17: Hårdare bedömning av F-kassan
Nya sidor på Assida.se:
2006-10-14: Utbildning i krishantering
2006-09-04: Individuell kompetensutveckling
2006-07-20: Nu går vi vidare - och börjar med utbildning!
2005-10-19: RFV rapport om assistansersättningen
2005-09-27: Kartläggning av hälsa och sjukdomsförebyggande insatser
2005-08-03: Om ditt barn har ett funktionshinder (lättläst text)
2005-08-02: Förordning (2000:1047) om handikappersättning och vårdbidrag
2005-08-01: Förordning om stöd och service till vissa funktionshindrade
2005-07-31: Lag (1998:531) om yrkesverksamhet i hälso- & sjukvård
2005-07-30: Förordning (1988:890) om bilstöd till handikappade
2005-07-29: SOSFS 2002:9 föreskrifter och allmänna råd om bostad
2005-07-28: Lag (1993:388) om införande av LSS-lagen (1993:387)
2005-07-27: Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor
2005-07-26: Lag (1978:234) om vissa trafikfrågor (p-tillstånd handikappade)
2005-07-25: Lag (1988:360) om ärenden om bilstöd till handikappade
2005-07-24: Lag (2001:454) om personuppgifter inom socialtjänsten
2005-07-23: Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.
2005-07-22: Lag (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag
2005-07-21: Lag (1999:132) om diskriminering i arbetslivet
2005-07-20: Trafikförordning (1998:1276) Obs, endast valda paragrafer


 

Hem
Personlig assistans
Brukare
Anhöriga
Personlig assistent
Utbildning
Lättläst
Assida
Annat
Nyheter

 

Anpassa sidans utseende