Personlig assistans | Brukare | Anhöriga | Personlig assistent | Utbildning | Assida | Nyheter | Tipsa en vän | Skriv ut | Anpassa
Assida Personlig Assistans

Om ditt barn har ett funktionshinder (lättläst text)

Hjälp och stöd från kommunen

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
ger rätt till en bostad och att få personligt stöd.
De som ska få stöd enlig lagen
är personer med utvecklingsstörning
eller personer med autism.
Du kan läsa mer om vem
som kan få stöd och hjälp enligt LSS här

Om ditt barn behöver personlig assistans
under 20 timmar eller mindre per vecka
ska kommunen ge er hjälp.
Om barnet behöver personlig assistans mer tid än så
är det din Försäkringskassa som ska ge er hjälp.


Hjälp och stöd från Försäkringskassan
Assistansersättning

Om ditt barn har svåra funktionshinder
och behöver personlig assistans under
mer än 20 timmar i veckan
ska du söka ersättning hos Försäkringskassan.
En eller flera personliga assistenter
hjälper dig då med att tvätta och klä på och av barnet,
och med att äta eller att tala med andra.


Vårdbidrag

Du kan också få vårdbidrag om du vårdar ditt sjuka barn
eller ditt barn med funktionshinder.
Vårdbidraget ger dig extra pengar till hjälp eftersom
det kan kosta dig mycket att vårda ditt barn.
Vårdbidraget kan du få redan när barnet är nyfött
och längst till och med det år
då barnet blir 19 år gammalt.
Du måste betala skatt på pengarna du får.
Du får pension på pengarna.

De extra kostnader du kanske har för barnet är
att kläderna för barnet slits,
eller att du måste tvätta kläderna ofta
eller att du behöver en bil.

Barnet ska ha behov av vård i minst 6 månader
för att du ska kunna få bidraget.
Eller så ska du kunna visa
att det kostar dig extra mycket pengar
att ta hand om barnet.


Tillfällig föräldrapenning och kontaktdagar
för vård av barn över 16 år

Om du har barn som har rätt till stöd
enligt Lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS)
kan du få pengar för högst 10 stycken kontaktdagar per år.
Kontaktdagarna ska du använda
om du behöver gå på en föräldrautbildning
där du lär dig vårda ditt barn med funktionshinder
eller om du behöver vänja ditt barn vid
att gå i förskolan eller i skolbarnomsorgen.

Du kan ta ut kontaktdagarna från det att barnet är nyfött
fram till att barnet fyller 16 år.

Föräldrar till barn som får stöd enlig LSS
kan söka bidrag för vård av barn som har fyllt 16 år
men inte 21 år

om en förälder behöver stanna hemma från arbetet
då barnet blir sjukt.

Du kan få pengar om barnet plötsligt blir sjukt
eller om barnets sjukdom har blivit värre.
Barnet får inte ha flyttat hemifrån.

Om barnet har fyllt 21 år
och går i särskolans gymnasium
eller på en gymnasieskola för rörelsehindrade barn,
kan du ansöka om tillfällig föräldrapenning
fram till vårterminens slut det år barnet fyller 23 år.


Bilstöd

Föräldrar till ett barn med funktionshinder
kan också få hjälp med pengar till en bil
om de bor tillsammans med barnet
och barnet inte klarar av att gå själv
och inte heller kan resa med buss eller tunnelbana.

Kontakta oss nu genom att klicka här!

 

Skicka den här sidan till en vän

Ditt namn:

Din e-postadress:

Din väns namn:

Din väns e-postadress:

Skriv en hälsning

Till sidans toppNyheter:
2007-03-16: Larmade Arbetsmiljöverket
2007-03-15: Trafikvärdar får vara kvar
2007-03-14: Beviljade utökade timmar
2007-03-13: Vårdföretag byter ägare
2007-03-12: Kontaktpersoner sökes
2007-03-09: Synskadade ska ha rätt till hjälp
2007-03-08: Incestlag överklagas i Tyskland
2007-03-07: Länsstyrelsen ger orättvis kritik
2007-03-06: Korttidshem får vara kvar
2007-03-05: LSS tolkas olika
2007-03-02: Svårt handikappad rånad
2007-03-01: Väntan lång på att få stödboende
2007-02-28: Färre regionkommuner
2007-02-27: Nya riktlinjer för LSS
2007-01-26: Mer pengar till omsorg
2007-01-25: Uppmanar att överklaga
2007-01-24: Nedskärningar på strokeavdelning
2007-01-19: Arbetsgivare diskriminerar
2007-01-18: God man har gjort JO-anmälan
2007-01-17: Hårdare bedömning av F-kassan
Nya sidor på Assida.se:
2006-10-14: Utbildning i krishantering
2006-09-04: Individuell kompetensutveckling
2006-07-20: Nu går vi vidare - och börjar med utbildning!
2005-10-19: RFV rapport om assistansersättningen
2005-09-27: Kartläggning av hälsa och sjukdomsförebyggande insatser
2005-08-03: Om ditt barn har ett funktionshinder (lättläst text)
2005-08-02: Förordning (2000:1047) om handikappersättning och vårdbidrag
2005-08-01: Förordning om stöd och service till vissa funktionshindrade
2005-07-31: Lag (1998:531) om yrkesverksamhet i hälso- & sjukvård
2005-07-30: Förordning (1988:890) om bilstöd till handikappade


 

Hem
Personlig assistans
Brukare
Anhöriga
Personlig assistent
Utbildning
Lättläst
Assida
Annat
Nyheter

 

Skicka den här sidan till en vän! Skriv ut sidan Anpassa sidans utseende