Personlig assistans | Brukare | Anhöriga | Personlig assistent | Utbildning | Assida | Nyheter | Anpassa
Assida Personlig Assistans

Larmade Arbetsmiljöverket

2007-03-16 - Falun Under en längre tid har fem personliga assistenterna varit missnöjda med sin arbetsmiljö. Till sist blev situationen ohållbar och skyddsombudet stoppade arbetet och larmade Arbetsmiljöverket. Upphovet till problemen är många men sammantaget är det en ohållbar arbetssituation enligt assistenterna. Det är trångt och svårt att ta sig fram i bostaden där de jobbar och personen de assister

Läs mer. »»

Trafikvärdar får vara kvar

2007-03-15 - Norrköping I går fick trafikvärdarna i Norrköping ett positivt besked från Vägverket. De får behålla sina tjänster som trafikvärdar åtminstone året ut. Trafikvärdarnas arbeten låg i farozonen då dessa är så kallade plusjobb, som enligt regeringsbeslut ska fasas ut och ersättas med “riktiga” anställningar. Men på onsdagen fick alltså trafikvärdarna ta emot besked om att de får fortsät

Läs mer. »»

Beviljade utökade timmar

2007-03-14 - Falun Lilla Tuva Krogh har beviljats 70 assistenttimmar i veckan, tio fler än vad hon genom sina föräldrar Ida och Hans ansökt. Föräldrarna ansåg inte att jobbet med Tuva ligger inom det normala föräldransvaret, varför de har kämpat för att få till fler assistenttimmar. De överklagade till länsrätten när de inte fick beviljade assistanstimmar hos kommunen. Två utredare från försäkrings

Läs mer. »»

Vårdföretag byter ägare

2007-03-13 - Intresset för att köpa eller sälja privata vårdföretag har ökat markant. Under 2006 bytte ett 20-tal företag ägare. Orsaken är förmodligen att regeringsskiftet har utlöst ett stort antal försäljningar av vårdföretag. En positiv trend visar sig då spelreglerna för branschen anses ha stabiliserats. Vårdmarknaden omsätter idag närmare 250 miljarder kronor i Sverige, varav ungefär 10 procent ut

Läs mer. »»

Kontaktpersoner sökes

2007-03-12 - Västerås Kontaktpersoner sökes till Västerås. En kontaktperson enligt LSS har till uppgift att göra trevliga aktiviteter, tillsammans med den som har ett funktionshinder, ett par eller några timmar varje eller varannan vecka. Funktionshindrade personer som räknas in under LSS, lagen om stöd och service har en lagreglerad rättighet få en kontaktperson. Det är väldigt bra att få en kontak

Läs mer. »»
 

Nyheter:
2007-03-16: Larmade Arbetsmiljöverket
2007-03-15: Trafikvärdar får vara kvar
2007-03-14: Beviljade utökade timmar
2007-03-13: Vårdföretag byter ägare
2007-03-12: Kontaktpersoner sökes
2007-03-09: Synskadade ska ha rätt till hjälp
2007-03-08: Incestlag överklagas i Tyskland
2007-03-07: Länsstyrelsen ger orättvis kritik
2007-03-06: Korttidshem får vara kvar
2007-03-05: LSS tolkas olika
2007-03-02: Svårt handikappad rånad
2007-03-01: Väntan lång på att få stödboende
2007-02-28: Färre regionkommuner
2007-02-27: Nya riktlinjer för LSS
2007-01-26: Mer pengar till omsorg
2007-01-25: Uppmanar att överklaga
2007-01-24: Nedskärningar på strokeavdelning
2007-01-19: Arbetsgivare diskriminerar
2007-01-18: God man har gjort JO-anmälan
2007-01-17: Hårdare bedömning av F-kassan


 

Hem
Brukare
Personlig assistans
Anhöriga
Personlig assistent
Lättläst
Assida
Annat
Nyheter
Utbildning

 

Anpassa sidans utseende