Personlig assistans | Brukare | Anhöriga | Personlig assistent | Utbildning | Assida | Nyheter | Tipsa en vän | Skriv ut | Anpassa
Assida Personlig Assistans

Hårdare bedömning av F-kassan

2007-01-17 -

Fakta:

En försäkringsdelegation per län inrättades när Försäkringskassan blev en enda myndighet 2005. Ledamöterna var politiker som bland annat utsåg ledamöterna i socialförsäkringsnämnderna.
Delegationerna lades ned från årsskiftet. Socialförsäkringsnämnderna har sju ledamöter var – fem politiker och två från arbetsmarknadsorganisationerna.
...................................................................

När socialförsäkringsnämnderna läggs ned försvinner medborgarinflytandet inom Försäkringskassan och det finns en risk för att ärenden om sjuk- och aktivitetsersättning, handikappersättning, vårdbidrag, arbetsskadeförsäkring, assistansersättning och statligt personskadeskydd kan bedömas hårdare i framtiden. Redan nu bedöms enskilda ärenden hårdare än förut och gällande lagstiftning kommer att tillämpas hårdare.

Inom Försäkringskassans område har både försäkringsdelegationerna och socialförsäkringsnämnderna stått för medborgarinflytande men detta inflytande försvinner. Från årsskiftet lades försäkrings-delegationerna ner genom riksdagsbeslut och nu står social-försäkringsnämnderna på tur.

Ordförande för ST inom Försäkringskassan, Siv Norlin, beklagar att socialförsäkringsnämnderna försvinner. Socialförsäkringsnämnderna kombinerar tjänstemännens kompetens med lekmannainsyn, men läggs de ned kan det leda till att ärenden handläggs snabbare, vilket kan påverka de försäkrades ärenden.Nämnderna har fattat beslut i ärenden och har också kunnat ändra försäkringskassans beslut, även till den enskildes fördel.

Kalle Larsson, som sitter i riksdagens socialförsäkringsutskott för vänsterpartiet, är mycket kritisk till att socialförsäkrings-nämnderna ska läggas ned och att försäkringsdelegationerna tagits bort. Förutom att tillsätta ledamöter i socialförsäkringsnämnderna har delegationerna diskuterat kassans övergripande arbete och utvärderade dess verksamhet.

Själva beslutet att avveckla nämnderna helt har ännu inte tagits men förslag finns i årets budgetproposition. Det kommer troligen verskställas under 2008.


Källa: 20070116

Kontakta oss nu genom att klicka här!Nyheter:
2007-03-16: Larmade Arbetsmiljöverket
2007-03-15: Trafikvärdar får vara kvar
2007-03-14: Beviljade utökade timmar
2007-03-13: Vårdföretag byter ägare
2007-03-12: Kontaktpersoner sökes
2007-03-09: Synskadade ska ha rätt till hjälp
2007-03-08: Incestlag överklagas i Tyskland
2007-03-07: Länsstyrelsen ger orättvis kritik
2007-03-06: Korttidshem får vara kvar
2007-03-05: LSS tolkas olika
2007-03-02: Svårt handikappad rånad
2007-03-01: Väntan lång på att få stödboende
2007-02-28: Färre regionkommuner
2007-02-27: Nya riktlinjer för LSS
2007-01-26: Mer pengar till omsorg
2007-01-25: Uppmanar att överklaga
2007-01-24: Nedskärningar på strokeavdelning
2007-01-19: Arbetsgivare diskriminerar
2007-01-18: God man har gjort JO-anmälan
2007-01-17: Hårdare bedömning av F-kassan


 

Hem
Brukare
Personlig assistans
Anhöriga
Personlig assistent
Lättläst
Assida
Annat
Nyheter
Utbildning

 

Skicka den här sidan till en vän! Skriv ut sidan Anpassa sidans utseende