Personlig assistans | Brukare | Anhöriga | Personlig assistent | Utbildning | Assida | Nyheter | Tipsa en vän | Skriv ut | Anpassa
Assida Personlig Assistans

God man har gjort JO-anmälan

2007-01-18 -

Skellefteå:

En god man för en funktionshindrad person i Skellefteå har anmält berörda parter på socialkontoret till Justitieombudsmannen, JO.

JO har beslutat att utreda anmälan och kräver i en skrivelse att socialnämnden i Skellefteå gör en utredning och yttrar sig om det föreligger någon grund i agerandet från kommunens och socialkontorets sida.

Av anmälan framgår att socialkontoret i Skellefteå drog in den funktionshindrades kontaktperson enligt 9:4 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, utan att den förordnade gode mannen fick information om åtgärden.

Källa: Västerbottens Folkblad 20070114

Kontakta oss nu genom att klicka här!Nyheter:
2007-03-16: Larmade Arbetsmiljöverket
2007-03-15: Trafikvärdar får vara kvar
2007-03-14: Beviljade utökade timmar
2007-03-13: Vårdföretag byter ägare
2007-03-12: Kontaktpersoner sökes
2007-03-09: Synskadade ska ha rätt till hjälp
2007-03-08: Incestlag överklagas i Tyskland
2007-03-07: Länsstyrelsen ger orättvis kritik
2007-03-06: Korttidshem får vara kvar
2007-03-05: LSS tolkas olika
2007-03-02: Svårt handikappad rånad
2007-03-01: Väntan lång på att få stödboende
2007-02-28: Färre regionkommuner
2007-02-27: Nya riktlinjer för LSS
2007-01-26: Mer pengar till omsorg
2007-01-25: Uppmanar att överklaga
2007-01-24: Nedskärningar på strokeavdelning
2007-01-19: Arbetsgivare diskriminerar
2007-01-18: God man har gjort JO-anmälan
2007-01-17: Hårdare bedömning av F-kassan


 

Hem
Brukare
Personlig assistans
Anhöriga
Personlig assistent
Lättläst
Assida
Annat
Nyheter
Utbildning

 

Skicka den här sidan till en vän! Skriv ut sidan Anpassa sidans utseende