Personlig assistans | Brukare | Anhöriga | Personlig assistent | Utbildning | Assida | Nyheter | Tipsa en vän | Skriv ut | Anpassa
Assida Personlig Assistans

Arbetsgivare diskriminerar

2007-01-19 -

Norrköping:

En studie som Byrån mot diskriminering, i Norrköping gjort, visar att funktionshindrade sällan får chans att gå vidare i en rekrytering.

I en undersökning som statsvetaren Karin Armgren vid Byrån mot diskriminering, i Norrköping, låtit genomföra visar påtagligt att funktionshindrade arbetssökande inte går vidare till intervjuer.

Undersökningen genomfördes med att låta två testpersoner med likvärdiga meriter söka samma tjänster, varav den ena av de två personerna hade ett funktionshinder vilket han också talade om i ansökan. Testpersonerna sökte totalt 50 tjänster. Den funktions-hindrade sökande blev kallad till tre intervjuer, medan den andra testpersonen kallades till 14.

På detta sätt testades arbetsgivares tillvägagångsätt och vilka urvalskriterier de använder sig av vid tillsättning av tjänster. Resultatet torde tolkas som att det finns en diskriminering eftersom personen med funktionshinder väljs bort direkt utan att få en chans. Det föreligger även en strukturell diskriminering då urvalsmönstret upprepades.

Källa: Östgöta Correspondenten 20070118

Kontakta oss nu genom att klicka här!Nyheter:
2007-03-16: Larmade Arbetsmiljöverket
2007-03-15: Trafikvärdar får vara kvar
2007-03-14: Beviljade utökade timmar
2007-03-13: Vårdföretag byter ägare
2007-03-12: Kontaktpersoner sökes
2007-03-09: Synskadade ska ha rätt till hjälp
2007-03-08: Incestlag överklagas i Tyskland
2007-03-07: Länsstyrelsen ger orättvis kritik
2007-03-06: Korttidshem får vara kvar
2007-03-05: LSS tolkas olika
2007-03-02: Svårt handikappad rånad
2007-03-01: Väntan lång på att få stödboende
2007-02-28: Färre regionkommuner
2007-02-27: Nya riktlinjer för LSS
2007-01-26: Mer pengar till omsorg
2007-01-25: Uppmanar att överklaga
2007-01-24: Nedskärningar på strokeavdelning
2007-01-19: Arbetsgivare diskriminerar
2007-01-18: God man har gjort JO-anmälan
2007-01-17: Hårdare bedömning av F-kassan


 

Hem
Brukare
Personlig assistans
Anhöriga
Personlig assistent
Lättläst
Assida
Annat
Nyheter
Utbildning

 

Skicka den här sidan till en vän! Skriv ut sidan Anpassa sidans utseende