Personlig assistans | Brukare | Anhöriga | Personlig assistent | Utbildning | Assida | Nyheter | Tipsa en vän | Skriv ut | Anpassa
Assida Personlig Assistans

Nedskärningar på strokeavdelning

2007-01-24 -
Helsingborg

Sektionsöverläkare Bo Ågren vill inte längre ta ansvar för strokeverksamheten utan har sagt upp sig. Skälet till det är att antalet vårdplatser för strokepatienter på Strokeenheten på Helsingborgs lasarett skärs ned från 27 till 22 för främst patienter med hjärnblödning och blodpropp i hjärnan.
Med nedskärningen följer att patienternas vårdbehov inte kommer att kunna tillgodoses i samma omfattning i fortsättningen. Bo Ågren bedömer situationen så alarmerande då alla inte kommer att kunna få den vård som skulle kunna minska risken för funktionsnedsättningar och för att de avlider.

För att kunna leva upp till Socialstyrelsens riktlinjer och Region Skånes eget mål för strokevård borde platsantalet i stället ha ökats till 32 platser. Tillsammans med sin kollega, överläkare Svend Marup Jensen, har Bo Ågren skrivit ett mycket kritiskt brev till verksamhetschef Michael Freitag och sjukhuschef Carina Tempel.

Förändringen skulle egentligen ha trätt i kraft i mitten av nästa månad. Men på grund av personalbrist har den redan genomförts. En anledning till minskningen av antalet vårdplatser är att strokeenheten nu måste släppa till utrymme för så kallad närsjukvård.

Minskningen innebär att man inte behöver lika mycket personal som tidigare på enheten. Totalt har ett 20-tal personer omplacerats eller sagt upp sig. Övriga medarbetare på strokeenheten som undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster är också oroade över konsekvenserna av den beslutade platsreduktionen. Även dessa har därför skrivit ett brev till bland andra verksamhetschef Michael Freitag och sjukhuschef Carina Tempel där de hävdar att neddragningen kommer att medföra allvarliga konsekvenser för patienterna.

Enligt Bo Ågren finns det klara vetenskapliga belägg för att man når bäst resultat om akutvård och rehabilitering sker på en gemensam enhet. Men det kommer man inte klara efter neddragningen av platsantalet, menar han. Istället ska nu patienter skickas dels till Kungshult, där Region Skåne tillsammans med Helsingborgs stad inrättat rehabiliteringsplatser, dels till rehabiliterings-avdelningen på Ängelholms sjukhus. På Kungshult finns tyvärr inte samma kunskaper och resurser som på strokeenheten

Verksamhetschef Michael Freitag vidhåller att de 22 vårdplatserna i kombination med möjligheten att skicka patienter till Kungshult och Ängelholms sjukhus täcker behovet av strokevård. Innovativa lösningar inom vården måste prövas. Sedan ett år skickas hjärtpatienter från Helsingborg som opererats i Lund till Ängelholm för eftervård med goda resultat.

Källa: Helsingborgs Dagblad 20070124

Kontakta oss nu genom att klicka här!Nyheter:
2007-03-16: Larmade Arbetsmiljöverket
2007-03-15: Trafikvärdar får vara kvar
2007-03-14: Beviljade utökade timmar
2007-03-13: Vårdföretag byter ägare
2007-03-12: Kontaktpersoner sökes
2007-03-09: Synskadade ska ha rätt till hjälp
2007-03-08: Incestlag överklagas i Tyskland
2007-03-07: Länsstyrelsen ger orättvis kritik
2007-03-06: Korttidshem får vara kvar
2007-03-05: LSS tolkas olika
2007-03-02: Svårt handikappad rånad
2007-03-01: Väntan lång på att få stödboende
2007-02-28: Färre regionkommuner
2007-02-27: Nya riktlinjer för LSS
2007-01-26: Mer pengar till omsorg
2007-01-25: Uppmanar att överklaga
2007-01-24: Nedskärningar på strokeavdelning
2007-01-19: Arbetsgivare diskriminerar
2007-01-18: God man har gjort JO-anmälan
2007-01-17: Hårdare bedömning av F-kassan


 

Hem
Brukare
Personlig assistans
Anhöriga
Personlig assistent
Lättläst
Assida
Annat
Nyheter
Utbildning

 

Skicka den här sidan till en vän! Skriv ut sidan Anpassa sidans utseende