Personlig assistans | Brukare | Anhöriga | Personlig assistent | Utbildning | Assida | Nyheter | Tipsa en vän | Skriv ut | Anpassa
Assida Personlig Assistans

Uppmanar att överklaga

2007-01-25 -

Bohuslän:

Socialkonsulent Ingemar Sunnerdahl uppmanar att överklaga negativa beslut om resurser för boendealternativ, ända upp i kammarrätten. Det kan ge resultat.

Första steget att överklaga är till länsrätten. De dömer ofta som kommunerna vilket är allmänt känt.

Kammarrätten däremot kan göra en annan bedömning som oftare kan leda till att den enskilde får rätt. Det krävs dock prövningstillstånd i kammarrätten. De som får det ska vara tydliga i sitt överklagande och utförligt beskriva sin situation.

Rådet Ingemar Sunnerdahl ger är att överklaga eventuella avslag till länsrätten och vidare till kammarrätten, ansök om en plats på nytt, så fort som förhållandena ändras, under tiden - ta emot ta emot all hjälp ni kan få.

Ingemar Sunnerdahl tycker att kommunerna ofta använder socialtjänstlagen så att det blir en skyldighet att bo kvar hemma så länge som möjligt. I själva verket är tanken att den gamle ska ha rätt att bo kvar även om han behöver mycket hjälp.

Alla socialtjänstbeslut som inte verkställts inom tre månader rapporteras till länsstyrelsen. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet över socialtjänsten.

Källa: Bohusläningen 20070124

Kontakta oss nu genom att klicka här!Nyheter:
2007-03-16: Larmade Arbetsmiljöverket
2007-03-15: Trafikvärdar får vara kvar
2007-03-14: Beviljade utökade timmar
2007-03-13: Vårdföretag byter ägare
2007-03-12: Kontaktpersoner sökes
2007-03-09: Synskadade ska ha rätt till hjälp
2007-03-08: Incestlag överklagas i Tyskland
2007-03-07: Länsstyrelsen ger orättvis kritik
2007-03-06: Korttidshem får vara kvar
2007-03-05: LSS tolkas olika
2007-03-02: Svårt handikappad rånad
2007-03-01: Väntan lång på att få stödboende
2007-02-28: Färre regionkommuner
2007-02-27: Nya riktlinjer för LSS
2007-01-26: Mer pengar till omsorg
2007-01-25: Uppmanar att överklaga
2007-01-24: Nedskärningar på strokeavdelning
2007-01-19: Arbetsgivare diskriminerar
2007-01-18: God man har gjort JO-anmälan
2007-01-17: Hårdare bedömning av F-kassan


 

Hem
Brukare
Personlig assistans
Anhöriga
Personlig assistent
Lättläst
Assida
Annat
Nyheter
Utbildning

 

Skicka den här sidan till en vän! Skriv ut sidan Anpassa sidans utseende