Personlig assistans | Brukare | Anhöriga | Personlig assistent | Utbildning | Assida | Nyheter | Tipsa en vän | Skriv ut | Anpassa
Assida Personlig Assistans

Nya riktlinjer för LSS

2007-02-27 -
Sundsvall

Länsstyrelsen har fått i uppdrag att följa upp kommunernas riktlinjer för bedömning av insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Socialnämnden i Sundsvall uppgav i en enkät som skulle besvaras av alla kommuner från och med april 2006, att kommunen inte har några politiskt antagna riktlinjer för bedömning av LSS men att det finns planer på att ta fram sådana.
Det är inte helt lätt för Socialnämnden att göra bedömningar för LSS insatser då det saknas politiskt antagna riktlinjer. Förslag som framställts för riktlinjer är inte helt godkända av länsstyrelsen, då det finns begränsningar i förslagen som inte har stöd i lagen.

Länsstyrelsen har tidigare, i ett beslut 2004, riktat kritik mot socialnämnden för att deras riktlinjer kunde innebära begränsningar för den enskilde brukaren.

Socialnämnden har nu två månader på sig att redovisa arbetet med de föreslagna riktlinjerna till länsstyrelsen.

Källa: Sundsvalls Tidning 070227

Kontakta oss nu genom att klicka här!Nyheter:
2007-03-16: Larmade Arbetsmiljöverket
2007-03-15: Trafikvärdar får vara kvar
2007-03-14: Beviljade utökade timmar
2007-03-13: Vårdföretag byter ägare
2007-03-12: Kontaktpersoner sökes
2007-03-09: Synskadade ska ha rätt till hjälp
2007-03-08: Incestlag överklagas i Tyskland
2007-03-07: Länsstyrelsen ger orättvis kritik
2007-03-06: Korttidshem får vara kvar
2007-03-05: LSS tolkas olika
2007-03-02: Svårt handikappad rånad
2007-03-01: Väntan lång på att få stödboende
2007-02-28: Färre regionkommuner
2007-02-27: Nya riktlinjer för LSS
2007-01-26: Mer pengar till omsorg
2007-01-25: Uppmanar att överklaga
2007-01-24: Nedskärningar på strokeavdelning
2007-01-19: Arbetsgivare diskriminerar
2007-01-18: God man har gjort JO-anmälan
2007-01-17: Hårdare bedömning av F-kassan


 

Hem
Brukare
Personlig assistans
Anhöriga
Personlig assistent
Lättläst
Assida
Annat
Nyheter
Utbildning

 

Skicka den här sidan till en vän! Skriv ut sidan Anpassa sidans utseende