Personlig assistans | Brukare | Anhöriga | Personlig assistent | Utbildning | Assida | Nyheter | Tipsa en vän | Skriv ut | Anpassa
Assida Personlig Assistans

Väntan lång på att få stödboende

2007-03-01 - Boden


Jennifer Nyström har ett funktionshinder och i somras beviljades hon bostad med särskild service några dagar innan hon fyllde 18 år. Men inget har skett ifrån kommunens sida. I Jennifer Nyströms beslut står att det ska verkställas inom rimlig tid, det vill säga inom högst sex månader. Nu har det gått snart åtta månader.

Socialnämnden har fått pengar i år för att skapa stödboenden med lägenheter i närheten av varandra. Sådant boende är mer likt ett vanligt boende än ett gruppboende, med tillgång till personal. Men det beräknas komma igång först till våren.

Helene Pettersson är Jennifers mamma och hon har varit i kontakt med LSS-handläggare som lät meddela att ärendet är överlämnat till en annan enhet för att verkställas. Efter det har hon kontaktat länsstyrelsen i ärendet, som i sin tur har begärt svar av socialnämnden.

Till slut ordnade de egen lägenhet till Jennifer och där Helena själv sköter omvårdnaden om Jennifer. De vill ju naturligtvis fortfarande få rätt till möjligheten till bostad med särskild service, så att Jennifer förhoppningsvis så småningom ska kunna klara sig helt själv med rätt hjälp.

Helene Pettersson är besviken på kommunen, särskilt som de inte har hört av sig i ärendet. Det gör att hon är frustrerad och känner sig nonchalerad av kommunen.

Källa: NSD 070228

Kontakta oss nu genom att klicka här!Nyheter:
2007-03-16: Larmade Arbetsmiljöverket
2007-03-15: Trafikvärdar får vara kvar
2007-03-14: Beviljade utökade timmar
2007-03-13: Vårdföretag byter ägare
2007-03-12: Kontaktpersoner sökes
2007-03-09: Synskadade ska ha rätt till hjälp
2007-03-08: Incestlag överklagas i Tyskland
2007-03-07: Länsstyrelsen ger orättvis kritik
2007-03-06: Korttidshem får vara kvar
2007-03-05: LSS tolkas olika
2007-03-02: Svårt handikappad rånad
2007-03-01: Väntan lång på att få stödboende
2007-02-28: Färre regionkommuner
2007-02-27: Nya riktlinjer för LSS
2007-01-26: Mer pengar till omsorg
2007-01-25: Uppmanar att överklaga
2007-01-24: Nedskärningar på strokeavdelning
2007-01-19: Arbetsgivare diskriminerar
2007-01-18: God man har gjort JO-anmälan
2007-01-17: Hårdare bedömning av F-kassan


 

Hem
Brukare
Personlig assistans
Anhöriga
Personlig assistent
Lättläst
Assida
Annat
Nyheter
Utbildning

 

Skicka den här sidan till en vän! Skriv ut sidan Anpassa sidans utseende