Personlig assistans | Brukare | Anhöriga | Personlig assistent | Utbildning | Assida | Nyheter | Tipsa en vän | Skriv ut | Anpassa
Assida Personlig Assistans

LSS tolkas olika

2007-03-05 -

Länsstyrelserna har nyligen kommit med en rapport där man granskat kommunernas riktlinjer för bedömning av insatser enligt lagen om stöd och service för funktionshindrade.

Resultatet visar att riktlinjerna ser olika ut från kommun till kommun. Detta slår orättvist mot funktionshindrade som har rätt till stöd inom ramen för LSS.

En del kommuner som exempelvis kommuner i Västerbotten saknar riktlinjer för tolkning och utförande av lagen. Det finns dock en praxis inom kommunerna som inte alltid är politiskt beslutad. Detta kan vara till nackdel för de funktionshindrade eftersom det i vissa kommuner visat sig att man ändrar praxis för att få bättre siffror i budgeten.

När det gäller kommuner som har riktlinjer har det dock visat sig att dessa riktlinjer har bestämmelser och rekommendationer som är begränsande för personer som har rätt till personlig assistans, ledsagare med mera. Länsstyrelserna anser att detta på ett allvarligt sätt urholkar lagen och det mest graverande är att begränsningarna försvårar möjligheten och rätten till ett gott och självständigt liv för personer med funktionshinder och deras anhöriga.

Från regeringens sida kommer man att prioritera de mycket viktiga tillgänglighetsfrågorna. Det handlar inte bara om utformning av fysiska miljöer, kollektivtrafik utan också om tillgängligheten till jobb. En majoritet av personer med funktionshinder och med nedsatt arbetsförmåga skulle kunna utföra ett förvärvsarbete om arbetsmiljön var tillgänglig och arbetsuppgifterna anpassade. Här krävs aktiva åtgärder och kreativitet.

Detta är frågor som handikapporganisationerna har påtalat i åratal, för att förändringar ska komma till stånd.

Västerbottens-Kuriren 070301

Kontakta oss nu genom att klicka här!Nyheter:
2007-03-16: Larmade Arbetsmiljöverket
2007-03-15: Trafikvärdar får vara kvar
2007-03-14: Beviljade utökade timmar
2007-03-13: Vårdföretag byter ägare
2007-03-12: Kontaktpersoner sökes
2007-03-09: Synskadade ska ha rätt till hjälp
2007-03-08: Incestlag överklagas i Tyskland
2007-03-07: Länsstyrelsen ger orättvis kritik
2007-03-06: Korttidshem får vara kvar
2007-03-05: LSS tolkas olika
2007-03-02: Svårt handikappad rånad
2007-03-01: Väntan lång på att få stödboende
2007-02-28: Färre regionkommuner
2007-02-27: Nya riktlinjer för LSS
2007-01-26: Mer pengar till omsorg
2007-01-25: Uppmanar att överklaga
2007-01-24: Nedskärningar på strokeavdelning
2007-01-19: Arbetsgivare diskriminerar
2007-01-18: God man har gjort JO-anmälan
2007-01-17: Hårdare bedömning av F-kassan


 

Hem
Brukare
Personlig assistans
Anhöriga
Personlig assistent
Lättläst
Assida
Annat
Nyheter
Utbildning

 

Skicka den här sidan till en vän! Skriv ut sidan Anpassa sidans utseende