Personlig assistans | Brukare | Anhöriga | Personlig assistent | Utbildning | Assida | Nyheter | Tipsa en vän | Skriv ut | Anpassa
Assida Personlig Assistans

Korttidshem får vara kvar

2007-03-06 -
Borås

Sociala myndigheterna bedömde att korttidsverksamheten inte längre behövdes trots att den hade beviljats utan tidsbegränsning och där kommunen har varit med och satsat pengar på Äspereds korttidshem.

Familjen Råberg har på sin tomt kunnat bygga upp en verksamhet som är en unik lösning som skapades för att hjälpa deras båda sönern Rasmus och Petter till ett så självständigt vuxenliv som möjligt. De har diagnosen tuberös skleros, vilket för dem yttrar sig i att de bland annat har autism, epileptiska anfall, tvångssyndrom och utvecklingsstörning.
Familjen fick bilda ett företag för att kunna sköta verksamheten på entreprenad och Elisabeth Råberg blev ansvarig.

Men i höstas ansåg alltså de sociala myndigheterna att verksamheten skulle avslutas. Ärendet gick vidare till länsrätten.

Den färska domen föll till familjens favör. Familjen hade rätt och de ska även i fortsättningen har rätt till just insatsen korttidsboende. Det betyder att pojkarna får möjlighet att vara någon annanstans än hemma med mamma och pappa och samtidigt får föräldrarna avlastning.

Enligt mamman Elisabeth Råberg har det tagit jättemånga år för Borås stad att finna en lösning på familjens behov, därför är det obegripligt varför man från kommunens sida helt sonika vill avsluta en väl fungerande verksamhet där sju anställda arbetar idag. Särskilt som det enligt LSS-lagen står klart att pojkarna och deras föräldrar har rätt till denna typ av service.
Konflikten har ställt till med mycket oro. Dels för familjen och deras möjligheter till en ökad livskvalitet och dels för de anställda som inte vet om de har ett jobb att fortsätta gå till.

Kommunen har möjlighet att överklaga domen genom att försöka få prövningstillstånd i kammarrätten. Men kommunen har ännu inte bestämt sig, utan ska först diskutera domen.

Borås Tidning 070301

Kontakta oss nu genom att klicka här!Nyheter:
2007-03-16: Larmade Arbetsmiljöverket
2007-03-15: Trafikvärdar får vara kvar
2007-03-14: Beviljade utökade timmar
2007-03-13: Vårdföretag byter ägare
2007-03-12: Kontaktpersoner sökes
2007-03-09: Synskadade ska ha rätt till hjälp
2007-03-08: Incestlag överklagas i Tyskland
2007-03-07: Länsstyrelsen ger orättvis kritik
2007-03-06: Korttidshem får vara kvar
2007-03-05: LSS tolkas olika
2007-03-02: Svårt handikappad rånad
2007-03-01: Väntan lång på att få stödboende
2007-02-28: Färre regionkommuner
2007-02-27: Nya riktlinjer för LSS
2007-01-26: Mer pengar till omsorg
2007-01-25: Uppmanar att överklaga
2007-01-24: Nedskärningar på strokeavdelning
2007-01-19: Arbetsgivare diskriminerar
2007-01-18: God man har gjort JO-anmälan
2007-01-17: Hårdare bedömning av F-kassan


 

Hem
Brukare
Personlig assistans
Anhöriga
Personlig assistent
Lättläst
Assida
Annat
Nyheter
Utbildning

 

Skicka den här sidan till en vän! Skriv ut sidan Anpassa sidans utseende