Personlig assistans | Brukare | Anhöriga | Personlig assistent | Utbildning | Assida | Nyheter | Tipsa en vän | Skriv ut | Anpassa
Assida Personlig Assistans

Länsstyrelsen ger orättvis kritik

2007-03-07 -

Sveriges Kommuner och Landsting ifrågasätter de slutsatser och den kritik som länsstyrelsen ger kommunerna i rapporten ”Riktlinjer - till hjälp eller stjälp” om LSS, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Hans Ekman, chef för juridiska avdelningen på Sveriges Kommuner och Landsting menar att kommunerna kritiseras trots att det i vissa fall är omöjligt att uttala sig om vad som är en korrekt tolkning av lagstiftningen.

Kommuner får också kritik för riktlinjer, trots att de är helt i linje med gällande rättspraxis. Sveriges Kommuner och Landsting har nu lämnat in en skrivelse till regeringen där man påtalar kvalitetsbristerna.

Källa: Bohusläningen 070301

Kontakta oss nu genom att klicka här!Nyheter:
2007-03-16: Larmade Arbetsmiljöverket
2007-03-15: Trafikvärdar får vara kvar
2007-03-14: Beviljade utökade timmar
2007-03-13: Vårdföretag byter ägare
2007-03-12: Kontaktpersoner sökes
2007-03-09: Synskadade ska ha rätt till hjälp
2007-03-08: Incestlag överklagas i Tyskland
2007-03-07: Länsstyrelsen ger orättvis kritik
2007-03-06: Korttidshem får vara kvar
2007-03-05: LSS tolkas olika
2007-03-02: Svårt handikappad rånad
2007-03-01: Väntan lång på att få stödboende
2007-02-28: Färre regionkommuner
2007-02-27: Nya riktlinjer för LSS
2007-01-26: Mer pengar till omsorg
2007-01-25: Uppmanar att överklaga
2007-01-24: Nedskärningar på strokeavdelning
2007-01-19: Arbetsgivare diskriminerar
2007-01-18: God man har gjort JO-anmälan
2007-01-17: Hårdare bedömning av F-kassan


 

Hem
Brukare
Personlig assistans
Anhöriga
Personlig assistent
Lättläst
Assida
Annat
Nyheter
Utbildning

 

Skicka den här sidan till en vän! Skriv ut sidan Anpassa sidans utseende