Personlig assistans | Brukare | Anhöriga | Personlig assistent | Utbildning | Assida | Nyheter | Tipsa en vän | Skriv ut | Anpassa
Assida Personlig Assistans

Synskadade ska ha rätt till hjälp

2007-03-09 -
Växjö

Vice ordförande i Synskadades riksförbund i Växjö, Jan Karlsson höjer rösten för de synskadade som inte får den hjälp de har rätt till. När Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kom väckte den stora förhoppningar hos gravt synskadade och blinda om att få möjlighet till ledsagare. En ledsagare är en person som kan hjälpa funktionshindrade i vardagen och bort från isolering.

Under de första åren fick de synskadade också denna service, men efter en dom i Regeringsrätten blev det betydligt svårare. Vissa kommuner beviljar ändå ledsagare enligt LSS, men Växjö kommun tillhör inte dessa, menar ordförande Jan Karlsson. De synskadade får istället förlita sig på släkt och vänner för att få hjälp.

Synskadade kan beviljas hjälp enligt socialtjänstlagen, till exempel genom hemtjänstens försorg. Men då till en kostnad.
Synskadades riksförbund i Växjö kämpar för att gravt synskadade och
blinda ska ha samma rättigheter att ha en skälig levnadsstandard. som andra funktionshindrade.

Lena Tibblin är avdelningschef på omsorgsförvaltningen och menar att det sker en bedömning från fall till fall. Först ska det konstateras om personen verkligen tillhör den kategori som kan berättiga till ledsagning. Om så är fallet ska det sedan bedömas om vederbörande verkligen har rätt till tjänsten. En synskadad kan alltså också få ledsagning enligt socialtjänstlagen.

Frågan ska tas upp för diskussion mellan förvaltningsledningen och de Synskadades riskförbund i Växjö

Källa: Smålandsposten 070309

Kontakta oss nu genom att klicka här!Nyheter:
2007-03-16: Larmade Arbetsmiljöverket
2007-03-15: Trafikvärdar får vara kvar
2007-03-14: Beviljade utökade timmar
2007-03-13: Vårdföretag byter ägare
2007-03-12: Kontaktpersoner sökes
2007-03-09: Synskadade ska ha rätt till hjälp
2007-03-08: Incestlag överklagas i Tyskland
2007-03-07: Länsstyrelsen ger orättvis kritik
2007-03-06: Korttidshem får vara kvar
2007-03-05: LSS tolkas olika
2007-03-02: Svårt handikappad rånad
2007-03-01: Väntan lång på att få stödboende
2007-02-28: Färre regionkommuner
2007-02-27: Nya riktlinjer för LSS
2007-01-26: Mer pengar till omsorg
2007-01-25: Uppmanar att överklaga
2007-01-24: Nedskärningar på strokeavdelning
2007-01-19: Arbetsgivare diskriminerar
2007-01-18: God man har gjort JO-anmälan
2007-01-17: Hårdare bedömning av F-kassan


 

Hem
Brukare
Personlig assistans
Anhöriga
Personlig assistent
Lättläst
Assida
Annat
Nyheter
Utbildning

 

Skicka den här sidan till en vän! Skriv ut sidan Anpassa sidans utseende