Personlig assistans | Brukare | Anhöriga | Personlig assistent | Utbildning | Assida | Nyheter | Tipsa en vän | Skriv ut | Anpassa
Assida Personlig Assistans

Larmade Arbetsmiljöverket

2007-03-16 - Falun

Under en längre tid har fem personliga assistenterna varit missnöjda med sin arbetsmiljö. Till sist blev situationen ohållbar och skyddsombudet stoppade arbetet och larmade Arbetsmiljöverket.

Upphovet till problemen är många men sammantaget är det en ohållbar arbetssituation enligt assistenterna. Det är trångt och svårt att ta sig fram i bostaden där de jobbar och personen de assisterar vägrar ibland att bli buren med den lyft som finns tillgänglig. Flera av assistenterna har drabbats av belastningsskador och inte kunnat arbeta på grund av ryggbesvär.
En av assistenterna har blivit sexuellt ofredad av en besökare till brukaren, vilket är helt oacceptabelt. Personalen upplever psykiska påfrestningar och oro för att det ska finnas eller dyka upp obekanta
människor i bostaden, särskilt inför nattpassen då de arbetar ensamma. De vet inte hur de ska agera om de känner sig trängda, hotade eller oroliga, inte heller om det till exempel skulle inträffa en brand eller annan akut fara i bostaden.

Personalen upplever att de har ett svagt stöd från arbetsledningen på VH Assistans Service.

Skyddsombudsstoppet fick Arbetsmiljöverket att rycka ut. Verket hävde stoppet samma dag, men överväger att ställa en rad krav på arbetsgivaren.

Om verkets planer fullföljs måste de personliga assistenterna senast den 30 april få stöd och handledning för att minska oron, skapa struktur och tydliga riktlinjer. Arbetsmiljöbristerna, såväl fysiska som psykiska, måste kartläggas och riskbedömas. Arbetsgivaren måste också ta fram skriftliga rutiner i händelse av brand, hot eller andra farliga situationer, och instruktioner om hur assistenterna ska agera om de själva känner sig trängda, hotade eller oroliga.

Enligt VD Björn Modén har VH Assistans tagit problemen på stort allvar. Att jobba med arbetsmiljö i andras hem är en mycket svår uppgift. Det sexuella ofredandet som en assistent utsattes för polisanmäldes omgående. Även övriga brister har åtgärdats. Över huvud taget är arbetsmiljön något som företaget prioriterat. Bland annat har arbetsledarna utbildats, en kurator anställts och om en månad ska alla arbetsplatser förses med en checklista för arbetsmiljön.

Källa: Dalarnas Tidningar 070314

Kontakta oss nu genom att klicka här!Nyheter:
2007-03-16: Larmade Arbetsmiljöverket
2007-03-15: Trafikvärdar får vara kvar
2007-03-14: Beviljade utökade timmar
2007-03-13: Vårdföretag byter ägare
2007-03-12: Kontaktpersoner sökes
2007-03-09: Synskadade ska ha rätt till hjälp
2007-03-08: Incestlag överklagas i Tyskland
2007-03-07: Länsstyrelsen ger orättvis kritik
2007-03-06: Korttidshem får vara kvar
2007-03-05: LSS tolkas olika
2007-03-02: Svårt handikappad rånad
2007-03-01: Väntan lång på att få stödboende
2007-02-28: Färre regionkommuner
2007-02-27: Nya riktlinjer för LSS
2007-01-26: Mer pengar till omsorg
2007-01-25: Uppmanar att överklaga
2007-01-24: Nedskärningar på strokeavdelning
2007-01-19: Arbetsgivare diskriminerar
2007-01-18: God man har gjort JO-anmälan
2007-01-17: Hårdare bedömning av F-kassan


 

Hem
Brukare
Personlig assistans
Anhöriga
Personlig assistent
Lättläst
Assida
Annat
Nyheter
Utbildning

 

Skicka den här sidan till en vän! Skriv ut sidan Anpassa sidans utseende