Personlig assistans | Brukare | Anhöriga | Personlig assistent | Utbildning | Assida | Nyheter | Anpassa
Assida Personlig Assistans

Sök jobb som personlig assistent hos oss

navigationsbildVi är ett expanderande företag inom personlig assistans och har en ständigt pågående rekryteringsprocess där vi söker de bästa för att arbeta med oss som assistenter. Att arbeta med personlig assistans hos Assida innebär att ha ett omväxlande, spännande, trivsamt och stimulerande arbete som syftar till att ge brukaren ett så självständigt och oberoende liv ...

Läs mer. »»

Vi vill vara branschens bästa arbetsgivare

Du som arbetar med personlig assistans som assistent idag vet vad arbetet går ut på, och vad som är positivt respektive negativt i branschen. Det ger dig ett bra utgångsläge att genom att titta på vad vi har att erbjuda kunna bedöma om vi är branschens bästa arbetsgivare, som vi påstår. Vi har tuffa krav på dem vi anställer men vi ger också mycket tillbaka ...

Läs mer. »»

Vanliga frågor om anställning hos Assida

Hur ser Assida på personlig assistans? Varför ska jag arbeta hos Assida? Hur snabbt kan jag börja arbeta hos er? Kan jag prata med min nuvarande brukare om att han ska byta till er så att jag kan följa med? Är ni kollektivanslutna? Hur sätter ni löner? Vad har ni för anställningsformer? Vad erbjuder ni för karriärvägar? Har ni något bonussystem? ...

Läs mer. »»

Att arbeta som personlig assistent hos Assida

Att arbeta med personlig assistans som assistent är ett av de mest meningsfulla arbeten som finns idag. Du har en uppgift som går ut på att hjälpa en funktionsnedsatt medmänniska att leva ett så normalt liv som möjligt genom att vara hans/hennes förlängda arm. Du hjälper till i hans/hennes vardag med allt det innebär såsom hushållssysslor, påklädning, hygien, matlagning, läkarbesök ...

Läs mer. »»

Att arbeta som gruppledare hos Assida

Vi på Assida har en unik organisationsstruktur som utgår från att våra kunder, brukarna, behöver personlig assistans för att nå en god livskvalitet och de individuella behov våra brukare har. Eftersom det är så viktigt för brukaren att kunna påverka sin assistans, och direkt kunna tala om då något inte fungerar, eller kan göras bättre, har vi valt att låta det styra hur våra gruppledare ...

Läs mer. »»
 

Nyheter:
2007-03-16: Larmade Arbetsmiljöverket
2007-03-15: Trafikvärdar får vara kvar
2007-03-14: Beviljade utökade timmar
2007-03-13: Vårdföretag byter ägare
2007-03-12: Kontaktpersoner sökes
2007-03-09: Synskadade ska ha rätt till hjälp
2007-03-08: Incestlag överklagas i Tyskland
2007-03-07: Länsstyrelsen ger orättvis kritik
2007-03-06: Korttidshem får vara kvar
2007-03-05: LSS tolkas olika
2007-03-02: Svårt handikappad rånad
2007-03-01: Väntan lång på att få stödboende
2007-02-28: Färre regionkommuner
2007-02-27: Nya riktlinjer för LSS
2007-01-26: Mer pengar till omsorg
2007-01-25: Uppmanar att överklaga
2007-01-24: Nedskärningar på strokeavdelning
2007-01-19: Arbetsgivare diskriminerar
2007-01-18: God man har gjort JO-anmälan
2007-01-17: Hårdare bedömning av F-kassan
Nya sidor på Assida.se:
2006-10-14: Utbildning i krishantering
2006-09-04: Individuell kompetensutveckling
2006-07-20: Nu går vi vidare - och börjar med utbildning!
2005-10-19: RFV rapport om assistansersättningen
2005-09-27: Kartläggning av hälsa och sjukdomsförebyggande insatser
2005-08-03: Om ditt barn har ett funktionshinder (lättläst text)
2005-08-02: Förordning (2000:1047) om handikappersättning och vårdbidrag
2005-08-01: Förordning om stöd och service till vissa funktionshindrade
2005-07-31: Lag (1998:531) om yrkesverksamhet i hälso- & sjukvård
2005-07-30: Förordning (1988:890) om bilstöd till handikappade
2005-07-29: SOSFS 2002:9 föreskrifter och allmänna råd om bostad
2005-07-28: Lag (1993:388) om införande av LSS-lagen (1993:387)
2005-07-27: Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor
2005-07-26: Lag (1978:234) om vissa trafikfrågor (p-tillstånd handikappade)
2005-07-25: Lag (1988:360) om ärenden om bilstöd till handikappade
2005-07-24: Lag (2001:454) om personuppgifter inom socialtjänsten
2005-07-23: Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.
2005-07-22: Lag (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag
2005-07-21: Lag (1999:132) om diskriminering i arbetslivet
2005-07-20: Trafikförordning (1998:1276) Obs, endast valda paragrafer


 

Hem
Personlig assistans
Brukare
Anhöriga
Personlig assistent
Utbildning
Lättläst
Assida
Annat
Nyheter

 

Anpassa sidans utseende